TRANSPARENCIA

Transparencia e bo goberno

A transparencia é un dos valores fundamentales da Asociación Misela. Entendemos por transparencia, aquela actitude honesta, veraz e lícita dunha organización,
para que esta cumpra a súa misión e visión de forma clara e ética. Inclúe a transparencia
a nivel económico, informativo e de traballo interno, tanto dentro da Asociación Misela como
de cara á sociedade.
Así, as persoas que integramos a Asociación Misela:

  • Respectaremos a legalidade, mantendo no desempeño das actividades, un estrito respecto
    á normativa vixente.
  • Seremos transparentes económica e informativamente tanto de cara á sociedade, como ós
    financiadores, socios e socias, usuarios/as, familias, traballadores/as e colaboradores/as.
  • Realizaremos un bo uso dos recursos propios, públicos e de terceiros, baseándonos na
    austeridade e sobriedade.

Financiamento

Ano 2023

Organismo:Oficina Caixabank NOIA (Fundación “la Caixa”)
Convocatoria:--
Programa subvencionado:Terapia Asistida con Animais
Importe concedido:5.000,00€
Ano de execución:2023
Organismo:Deputación da Coruña
Convocatoria:Servizos Sociais (FOIE) Investimento de Servizos Sociais.
Programa subvencionado:Adquisición de equipamento e mellora de instalacións para obradoiros e actividades de intervención con persoas con discapacidade
Importe concedido:44.040,00€ – 79,85% de financiamento do programa
Ano de execución:2023
Organismo:Concello de Noia
Convocatoria:Convenio de colaboración 2023
Programa subvencionado:Atención a persoas adultas e nenos con discapacidade
Importe concedido:15.000,00€
Ano de execución:2023
Organismo:Concello de Lousame
Convocatoria:Convenio de colaboración 2023
Programa subvencionado:Limpeza de mantemento de instalacións do Centro Misela
Importe concedido:2.000,00€
Ano de execución:2023
Organismo: Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
Convocatoria:Concesión de axudas para a dixitalización de pequenas empresas, microempresas e persoas en situación de autoemprego, no marco da Axenda España Dixital 2025, o Plan de Dixitalización PYMEs 2021-2025 e o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia de España -Financiado pola Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital)

Programa subvencionado:Kit Dixital
Importe concedido:12.000,00€
Ano de execución:2023-2024
Organismo:Fundación ONCE
Convocatoria:FUNDACIÓN ONCE, a través do Plan de Prioridades de COCEMFE
Programa subvencionado:Programa de respiro familiar y ocio para personas con discapacidad
Importe concedido:6.000,00€
Ano de execución:2023

Ano 2022

Organismo:Xunta de Galicia- Consellería de Política Social (Solicitada por COGAMI)
Beneficiario: COGAMI | Entidade executante: Asociación Misela
Convocatoria:Programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas
Programa subvencionado:Programa de Atención Temperá e Discapacidade Infantil
Importe concedido:26362,86€
Ano de execución:2023
Organismo:Consellería de Política Social e Xuventude
Convocatoria:Subvencións destinadas á adquisición de vehículos que faciliten a prestación de servizos a persoas dependentes ou a persoas con discapacidade por parte de entidades de iniciativa social da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU de conformidade co Regulamento (UE) número 2021/241, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia
Programa subvencionado:Adquisición de vehículo
Importe concedido:42.830,36€
Ano de execución:2023
Organismo:Fundación ONCE
Convocatoria:Plan de Prioridades de COCEMFE, a través de la FUNDACIÓN ONCE
Programa subvencionado:Programa de Atención Temprana y Discapacidad Infantil
Importe concedido:20.000,00€
Ano de execución:2022
Organismo:Fundación “la Caixa”
Convocatoria:Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales- Convocatoria Galicia 2022
Programa subvencionado:Programa de Atención Temprana y Discapacidad Infantil
Importe concedido:29.970,00€
Ano de execución:2023
Organismo:Deputación da Coruña
Convocatoria:Servizos Sociais (FOAXE-P) Mantemento de Programas
Programa subvencionado:Programa de Atención Especializada a Persoas con Discapacidade
Importe concedido:18.800,00€ – 66,67% de financiamento do programa
Ano de execución:2022
Organismo:Concello de Porto do Son
Convocatoria:Convenio de colaboración
Programa subvencionado:Servizo de transporte adaptado a persoas usuarias do centro ocupacional Misela pertencentes ó Concello de Porto do Son
Importe concedido:1.500,00€
Ano de execución:2022
Organismo:Concello de Lousame
Convocatoria:Convenio de colaboración 2022
Programa subvencionado:Adquisición material para actividades da Asociación
Importe concedido:2.000,00€
Ano de execución:2022
Organismo:Concello de Noia
Convocatoria:Convenio de colaboración 2022
Programa subvencionado:Atención a persoas adultas e nenos con discapacidade
Importe concedido:15.000,00€
Ano de execución:2022
Organismo:Xunta de Galicia- Consellería de Economía, Emprego e Industria
Convocatoria:Subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para o ano 2022 (TR352A)
Programa subvencionado:Atención á Persoa con Discapacidade
Importe concedido:34.119,00€
Ano de execución:2022-2023

Ano 2021

Organismo:Oficina Caixabank NOIA (Fundación “la Caixa”)
Convocatoria:--
Programa subvencionado:Material informático
Importe concedido:5.000,00€
Ano de execución:2022
Organismo:Concello de Outes
Convocatoria:2021
Programa subvencionado:Atención de fisioterapia específica para persoas usuarias do Centro procedentes do Concello de Outes
Importe concedido:700,00€
Ano de execución:2021
Organismo:Xunta de Galicia- Consellería de Política Social (Solicitada por COGAMI)
Beneficiario: COGAMI | Entidade executante: Asociación Misela
Convocatoria:Programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas
Programa subvencionado:Programa de Atención Temperá e Discapacidade Infantil
Importe concedido:40.000,00€
Ano de execución:2022
Organismo:MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (a través de COCEMFE)
Convocatoria:Actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación por parte del alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad durante el curso escolar 2021-2022
Programa subvencionado:Necesidades educativas especiales del alumnado
Importe concedido:1.600,00 €
Ano de execución:2021-2022
Organismo:Xunta de Galicia- Consellería de Economía, Emprego e Industria
Convocatoria:Subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para o ano 2020 (TR352A)
Programa subvencionado:Atención á Persoa con Discapacidade
Importe concedido:32.176,56€
Ano de execución:2021-2022
Organismo:Fundación ONCE
Convocatoria:Plan de Prioridades de COCEMFE, a través de la FUNDACIÓN ONCE 2021
Programa subvencionado:Programa de Atención Temprana y Discapacidad Infantil
Importe concedido:10.000,00€
Ano de execución:2021 (De novembro a decembro)
Organismo:Concello de Porto do Son
Convocatoria:Convenio de colaboración
Programa subvencionado:Servizo de transporte adaptado a persoas usuarias do centro ocupacional Misela pertencentes ó Concello de Porto do Son
Importe concedido:1.500,00€
Ano de execución:2021
Organismo:Concello de Lousame
Convocatoria:Convenio de colaboración 2021
Programa subvencionado:Gastos de funcionamento 2021 do EDIAT (Equipo deDesenvolvemento Infantil e Atención Temperá)
Importe concedido:2.000,00€
Ano de execución:2021
Organismo:Concello de Noia
Convocatoria:Convenio de colaboración 2021
Programa subvencionado:Atención a persoas adultas e nenos con discapacidade
Importe concedido:15.000,00€
Ano de execución:2021
Organismo:GALP (Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro)
Convocatoria:Axudas autonómicas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativas.
Programa subvencionado:Centro para transformacion do lixo mariño (solicitude conxunta). Descrición do Proxecto: O proxecto consiste na articulación dunha rede de actividades ó redor dun espazo para levar a cabo actuacións de trasformación do lixo xerado sobre todo na actividade pesqueira e prodecende do entorno mariño. O fomento da economía circular entre as entidades de inclusión e o sector pesqueiro en prol da sostibilidade das nosas rías.
Importe concedido:18.942,39€
Ano de execución:2021/2022
Organismo:Concello de Muros
Convocatoria:2021
Programa subvencionado:TRANSPORTE DE PERSOAS USUARIAS DO CENTRO, PROCEDENTES DO CONCELLO DE MUROS
Importe concedido:1.200,00€
Ano de execución:2021
Organismo:Oficina Caixabank NOIA (Fundación “la Caixa”)
Convocatoria:--
Programa subvencionado:– Mantemento dos servios, legalidade e transparencia.
– Material e equipamento para protección fronte o COVID-19.
– Dixitalización na Asociación Misela.
Importe concedido:5.000,00€
Ano de execución:2021
Organismo:CENOR electrodomésticos
Convocatoria:Premios CENOR 2020
Programa subvencionado:VOGA-VOGA, pola redución dos residuosplásticos no medio mariño
Importe concedido:3.000,00€
Ano de execución:2021
Organismo:Deputación da Coruña
Convocatoria:Servizos Sociais (FOAXE-P) Mantemento de Programas
Programa subvencionado:Programa de Atención Especializada a Persoas con Discapacidade
Importe concedido:12.000,00€
Ano de execución:2021
Ir al contenido