20 de agosto de 2020

O Equipo Misela

O equipo Misela está formado por máis de 10 profesionais que traballan cun enfoque interdisciplinar para dar cumprimento á nosa misión, compartindo os valores da entidade como base fundamental. Este equipo de persoas está formado por:

Equipo de Desenvolvemento Infantil e Atención Temperá

Centro Ocupacional e Centro de Día Misela

Área de Administración e Dirección

Política de Privacidade e Aviso Legal