25 de mayo de 2020

Misión, Visión e Valores

MISIÓN

A Asociación Misela é unha entidade privada sen ánimo de lucro que ten como misión promover o desenvolvemento persoal e social das persoas con discapacidade, así como fomentar a participación e o benestar das familias, a través dunha atención individualizada e interdisciplinar dende a infancia, na comarca de Noia e concellos limítrofes.

VISIÓN

Ser unha entidade que actúa de forma responsable, organizada, aberta á comunidade, orientada á calidade e con capacidade de adaptación ó cambio:

 • Na prestación de servizos integrais de atención á persoa con discapacidade ou ó neno con risco de adquirila, así como ás súas familias.
 • Na loita pola inclusión e a participación efectiva das persoas con discapacidade no ámbito familiar, escolar, social e laboral.

VALORES

As accións levadas a cabo pola Asociación Misela, réxense polos seguintes valores:

 1. Traballo en equipo
 2. Mellora continua
 3. Respecto
 4. Transparencia
 5. Igualdade interseccional
 6. Implicación
 7. Confianza
 8. Proximidade
 9. Accesibilidade
 10. Inclusión
 11. Capacidade de adaptación ó cambio
 12. Profesionalidade

A Asociación Misela conta cun Código Ético propio. Podes descargar o mesmo AQUÍ.

Política de Privacidade e Aviso Legal