20 de agosto de 2020

Mellora continua

A Asociación Misela conta co certificado de calidade ISO 9001 dende o ano 2012, que recoñece o noso compromiso coa mellora continua.

De forma periódica o Equipo de Calidade da Asociación Misela, realiza un seguimento e análise dos indicadores dos seus procesos para establecer medidas de mellora, no caso de ser necesario.

Anualmente os servizos da entidade, sométense a dúas auditorías, unha interna e outra externa.

Este é o certificado ISO 9001 da Asociación Misela:

Así, a Política de Calidade da Asociación MISELA establece:

A Asociación MISELA comprométese a promover o desenvolvemento persoal e social das persoas con discapacidade, así como fomentar a participación e o benestar das familias, a través dunha atención individualizada e interdisciplinar dende a infancia, nas comarcas de Noia e Muros.

Para cumprir coa súa política e garantir a satisfacción das necesidades e expectativas dos diferentes grupos de interese, a Asociación adquire os seguintes compromisos:

Coas persoas con discapacidade:

 • Ofrecer unha atención individualizada e adaptada ás súas necesidades.
 • Fomentar a igualdade de oportunidades no ámbito rural.
 • Promover a continuidade e a mellora dos servizos.

Coas familias das persoas con discapacidade:

 • Facilitar a participación e implicación das familias.
 • Fomentar a dispoñibilidade dos traballadores e o trato próximo e respectuoso.
 • Promover a continuidade e a mellora dos servizos.

Cos traballadores da entidade

 • Fomentar o traballo en equipo.
 • Garantir a estabilidade laboral e o recoñecemento profesional.
 • Asegurar espazos de planificación e avaliación do traballo.
 • Facilitar a formación.

Cos financiadores e colaboradores

 • Eficacia e transparencia na xestión.
 • Rendición de contas dos programas subvencionados e da Asociación en xeral.
 • Difusión social da colaboración obtida.

Cos socios e a comunidade

 • Facilitar a comunicación e dar a coñecer os servizos e proxectos da Asociación.
 • Promover o voluntariado.

Mapa de procesos

Política de Privacidade e Aviso Legal