Convocatorias 2019

Organismo:
Convocatoria:

Programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas.(BS623D)

Programa subvencionado: Programa de Atención Temperá e Discapacidade Infantil
Importe concedido: 50.000€
Ano de execución: 2020

 

Organismo:
Convocatoria: Subvenciones del Plan de Prioridades de COCEMFE a través de la Fundación ONCE 2019
Programa subvencionado: Programa de Atención Temperá e Discapacidade Infantil
Importe concedido: 38.000€
Ano de execución: 2020

 

Organismo:  
Convocatoria: Subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR352A)
Programa subvencionado: Atención á persoa con discapacidade
Importe concedido: 31.212€
Ano de execución: 2019-2020

 

Organismo:
Convocatoria: Convenio 2019
Programa subvencionado: Diferenzas dos gastos salariais provocados pola entrada en vigor do XV Convenio Colectivo de Centros
Importe concedido: 22.103,49€
Ano de execución: 2019

 

Organismo:
Convocatoria: Convenio de Atención a Persoas con Discapacidade e Familias e do mantemento de COGAMI e das súas entidades
Programa subvencionado: Servizo de prevención da dependencia e promoción da autonomía persoal
Importe concedido: 11.000€
Ano de execución: 2019

 

Organismo: Programa subvencionado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, estando cofinanciada esta subvención polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil nun 91,89%, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil
Convocatoria: TR352C-2019. Subvencións para a contratación de traballadores desempregados polas entidades sen ánimo de lucro. Programa Operativo de Emprego Xuvenil
Programa subvencionado: Dinamización de obradoiros do Centro de Día e Ocupacional
Importe concedido:

11.604,62€

Para a contratación dunha persoa moza desempregada e inscrita no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

Ano de execución: 2019-2020
Obxectivo xeral: Contratación dun monitor/a educador/a co obxectivo de apoiar e desenvolver actividades nos obradoiros do Centro de Día e Ocupacional

 

Organismo:

Convocatoria: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas de servizos en materia de servizos sociais no ano 2019 (FOAXE-P)
Programa subvencionado: Programa de Promoción da Autonomía Persoal
Importe concedido: 24.066,67€
Ano de execución: 2019

 

Organismo
Convocatoria: Subvencións a asociacións sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas e actividades de interese xeral e sectorial para o ano 2019
Programa subvencionado: Deporte e Ocio 2019
Importe concedido: 2.000€
Ano de execución: 2019

 

Organismo:
Convocatoria: Convenio para a realización do transporte de usuarios procedentes do Concello de Muros que acoden ó Centro Misela.
Programa subvencionado: Transporte realizado durante o ano 2019.
Importe concedido: 2.604€
Ano de execución: 2019

 

Organismo
Convocatoria: subvencións en materia de actividades culturais e deportivas de interese público para o ano 2019
Programa subvencionado: Xornada sobre o deporte inclusivo no IES Poeta Añón
Importe concedido: 70,68€
Ano de execución: 2019

 

Organismo
Convocatoria: Convenio de colaboración do ano 2019
Programa subvencionado: Xornadas náutica e informativa sobre o deporte adaptado
Importe concedido: 1.500€
Ano de execución: 2019

 

Organismo:  
Convocatoria: Convenio regulador do ano 2019
Programa subvencionado: Atención ás persoas con discapacidade
Importe concedido: 12.000€
Ano de execución: 2019

 

Organismo:

Convocatoria: Programa FOIEV: programa de adquisición e cesión de vehículos ás entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña durante o ano 2016
Programa subvencionado: Subministración dun vehículo furgoneta á Asociación Misela
Vehículo entregado: FIAT TALENTO COMBI de 9 prazas con plataforma elevadora
Ano de execución: 2019

 

Organismo:

Convocatoria:

Programación da Rede Cultural da Deputación da Coruña para o ano 2019.

Programa subvencionado: (CO MI/2) MAGO PEDRO BUGARÍN: Novo Mundo
Máxico - Mago Pedro Bugarín
Importe concedido: 217€
Ano de execución: 2019

 

Organismo:

Oficina da Avenida Rosalía de Castro (Noia)

Convocatoria: Colaboración
Programa subvencionado: Obradoiros temáticos para persoas con discapacidade e Programa de autoxestores do ocio
Importe concedido: 12.905€
Ano de execución: 2019

 

Ano 2018

Organismo:

Xunta de Galicia - Consellería de Política Social

Solicitada por COGAMI

Convocatoria: Programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas
Programa subvencionado: Programa de Atención Temperá e Discapacidade Infantil
Importe concedido: 32.894,62€
Ano de execución: 2019

 

Organismo: Xunta de Galicia - Consellería de Economía, Emprego e Industria
Convocatoria: Subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para o ano 2018 (TR352A)
Programa subvencionado: Atención á persoa con discapacidade
Importe concedido: 42.761,04€
Ano de execución: 2018-2019

 

Organismo: Concello de Muros
Convocatoria: Convenio para a realización do transporte de usuarios procedentes do Concello de Muros que acoden ó Centro Misela, durante o ano 2018.
Programa subvencionado: Transporte realizado dende o día 04 de outubro ata o 31 de decembro do ano 2018.
Importe concedido: 714,00€
Ano de execución: 2018

 

Organismo: Concello de Lousame
Convocatoria: Subvencións a asociacións sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas e actividades de interese xeral e sectorial para o ano 2018
Programa subvencionado: Deporte e Ocio 2018
Importe concedido: 2.000,00€
Ano de execución: 2018

 

Organismo: Fundación ONCE
Convocatoria: Subvenciones del Plan de Prioridades de COCEMFE de la Fundación ONCE
Programa subvencionado: Proxecto dirixido á creación de talleres ocupacionais de costura, elaboración de xabóns e audiovisual
Importe concedido: 9.356,00€
Ano de execución: 2019

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2018 (FOIE)
Programa subvencionado: Equipamento para proxecto de Horticultura Terapéutica
Importe concedido: 2.415,00€
Ano de execución: 2018

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas de servizos sociais no ano 2018 (FOAXE)
Programa subvencionado: Programa de Horticultura Terapéutica
Importe concedido: 5.000,00€
Ano de execución: 2018

 

Organismo: Programa subvencionado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, estando cofinanciada esta subvención polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil nun 91,89%, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil
Convocatoria: TR352C. Subvencións para a contratación de traballadores desempregados polas entidades sen ánimo de lucro. Programa Operativo de Emprego Xuvenil
Programa subvencionado: Dinamización de obradoiros do Centro de Día e Ocupacional
Importe concedido: 11.604,62€ (para a contratación a xornada completa dunha persoa durante 7 meses)
Ano de execución: 2018-2019
Obxectivo xeral: Contratación dun monitor/a educador/a co obxectivo de apoiar e desenvolver actividades nos obradoiros do Centro de Día e Ocupacional

 

Organismo: Concello de Porto do Son
Convocatoria: Convenio de colaboración do ano 2018
Programa subvencionado: Xornada náutica e informativa sobre o deporte adaptado
Importe concedido: 1.500€
Ano de execución: 2018

 

Organismo: Concello de Noia
Convocatoria: Convenio regulador do ano 2018
Programa subvencionado: Atención ás persoas con discapacidade
Importe concedido: 12.000€
Ano de execución: 2018

 

Organismo: Oficina "la Caixa" 4326 de Noia
Convocatoria: Colaboración
Programa subvencionado: Terapia asistida con cans e Apoio psicoeducativo a nenos con discapacidade
Importe concedido: 3.460,00€
Ano de execución: 2018

 

Ano 2017

 

Organismo:

Xunta de Galicia

Solicitada por COGAMI

Convocatoria: Programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas
Programa subvencionado: Programa de Atención Temperá e Discapacidade Infantil
Importe concedido: 50.000,00€
Ano de execución: 2018

 

Organismo: Xunta de Galicia - Consellería de Economía, Emprego e Industria
Convocatoria: Subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para o ano 2017 (TR352A)
Programa subvencionado: Atención á persoa con discapacidade
Importe concedido: 33.287,88€ (Para contratación de 2 traballadores durante 12 meses)
Ano de execución: 2017-2018

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Desenvolvemento de programas de servizos sociais no ano 2017 (FOAXE)
Programa subvencionado: Mantemento do Centro de Día Misela para persoas con discapacidade
Importe concedido: 15.000,00€
Ano de execución: 2017

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Investimento de servizos sociais no ano 2017 (FOIE)
Programa subvencionado: Material para actividades xerais da Asociación Misela
Importe concedido: 2.800,00€
Ano de execución: 2017

 

Organismo:

xunta de Galicia - Consellería de Economía, Emprego e Industria

Cofinanciamento polo Fondo Social Europeo

Convocatoria: Programa de promoción da integración laboral das persoas con discapacidade na empresa ordinaria (TR343A)
Programa subvencionado: Contratación temporal de unha traballadora con discapacidade
Importe concedido: 1.125,00€
Ano de execución: 2017

 

Organismo: Concello de Outes
Convocatoria: Programas e actividades para o ano 2017
Programa subvencionado: Charla-coloquio sobre o deporte adaptado nas persoas con discapacidade
Importe concedido: 580,00€
Ano de execución: 2017

 

Organismo: Concello de Lousame
Convocatoria: Desenvolvemento de programas e actividades de interese social e sectorial para o ano 2017
Programa subvencionado: Deporte e ocio 2017
Importe concedido: 2.000,00€
Ano de execución: 2017

 

Organismo:

Fundación ONCE

Solicitud a través de COCEMFE

Convocatoria: Plan de Prioridades de Fundación ONCE 2017
Programa subvencionado: Programa de ocio dirigido a personas con discapacidad intelectual con dificultades de acceso a los recursos
Importe concedido: 19.600€
Ano de execución: 2018

 

Organismo: Concello de Noia
Convocatoria: Convenio regulador do ano 2017
Programa subvencionado: Atención ás persoas con discapacidade
Importe concedido: 12.000€
Ano de execución: 2017

 

Organismo:

Xunta de Galicia- Consellería do Medio Rural e do Mar (AGADER)

Cofinanciamento polo Fondo Social Europeo

Convocatoria: Medida LEADER do PDR de Galicia 2014-2020/ Convocatoria 2017-2018
Programa subvencionado: Transporte adaptado para persoas con discapacidade
Importe concedido: 23.306,66€
Ano de execución: 2017

 

Organismo: Fundación Bancaria "la Caixa"
Convocatoria: Promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, a la discapacidad y la dependencia 2017
Programa subvencionado: Promoción de la autonomía personal
Importe concedido: 24.000€
Ano de execución: 2017-2018

 

Organismo: Oficina "la Caixa" 4326 de Noia
Convocatoria: Colaboración
Programa subvencionado: Adquisición dun vehículo adaptado para a Asociación Misela (8.793,36€) e gastos varios da entidade (3.940,64€)
Importe concedido: 12.734€
Ano de execución: 2017

 

Ano 2016

 

Organismo:

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Solicitud a través de COCEMFE

Convocatoria: 0,70% IRPF 2016
Programa subvencionado: Programa de atención temprana y discapacidad infantil
Importe concedido: 54.000€
Ano de execución: 2017

 

Organismo:

Fundación ONCE

Solicitud a través de COCEMFE

Convocatoria: Plan de Prioridades de Fundación ONCE 2016
Programa subvencionado: Adquisición de vehículo adaptado para Asociación Misela
Importe concedido: 22.000€
Ano de execución: 2017

 

Organismo: Concello de Noia
Convocatoria: Prórroga do convenio regulador do ano 2015
Programa subvencionado: Integración social e familiar dos nenos con discapacidades
Importe concedido: 10.000€
Ano de execución: 2016

 

Organismo:

Xunta de Galicia- Consellería de Política Social

Cofinanciamento polo Fondo Social Europeo

Convocatoria: Promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social
Programa subvencionado:

Programa 1: Curso de iniciación á fotografía

Programa 2: Curso de coiro

Programa 3: Introdución ás novas tecnoloxías

Importe concedido:

Programa 1: Ano 2016- 718,74€; Ano 2017- 718,74€

Programa 2: Ano 2016- 1.440€; Ano 2017- 1.440€

Programa 3: Ano 2016- 700€

Ano de execución: 2016-2017

 

Organismo:

Xunta de Galicia- Consellería de Economía, Emprego e Industria

Cofinanciamento polo Fondo Social Europeo

Convocatoria: TR352C. Subvencións para a contratación de traballadores desempregados polas entidades sen ánimo de lucro. Programa Operativo de Emprego Xuvenil
Programa subvencionado: Xestión do tempo de ocio e  dinamización grupal
Importe concedido: 11.489,61€ (para a contratación dun traballador durante 7 meses)
Ano de execución: 2016-2017
Obxectivo xeral: Contratación dunha monitora de ocio e tempo libre co obxectivo de diversificar as actividades de ocio e ocupacionais que se realizan no Centro Misela

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Desenvolvemento de programas de servizos sociais no ano 2016
Programa subvencionado: Programa de mantemento do Centro de día e ocupacional Misela
Importe concedido: 21.123,93€
Ano de execución: 2016

 

Organismo:

Xunta de Galicia- Consellería de Traballo e Benestar

Cofinanciamento polo Fondo Social Europeo

Convocatoria: TR352A. Subvencións para as fundacións e entidades sen ánimo de lucro que contraten traballadores desempregados para a realización de servizos de interese xeral e social
Programa subvencionado: Atención especializada á persoa con discapacidade
Importe concedido: 35.334€ (Para contratación de 2 traballadores durante 12 meses)
Ano de execución: 2016-2017

 

Organismo: Concello de Lousame
Convocatoria: Desenvolvemento de programas e actividades de interese social e sectorial para o ano 2016
Programa subvencionado: Deporte e ocio 2016
Importe concedido: 1.970,00€
Ano de execución: 2016

 

Organismo: Concello de Outes
Convocatoria: Actividades culturais e deportivas de interese público
Programa subvencionado: Xornadas de sensibilización sobre a diversidade funcional
Importe concedido: 422,70€
Ano de execución: 2016

 

Organismo: Concello de Porto do Son
Convocatoria: Convenio
Programa subvencionado: Transporte e xornada sobre o Síndrome de Down
Importe concedido: 633,60€
Ano de execución: 2016

 

Organismo: Oficina "la Caixa" 4326 de Noia
Convocatoria: Colaboración
Programa subvencionado: Terapia asistida con cans e Software de xestión e intervención
Importe concedido: 5.000€
Ano de execución: 2016

 

Ano 2015

 

Organismo:

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Solicitud a través de COCEMFE

Convocatoria: 0,70% IRPF 2015
Programa subvencionado: Programa de atención temprana y discapacidad infantil
Importe concedido: 59.000€
Ano de execución: 2016

 

Organismo:

Fundación ONCE

Solicitud a través de COCEMFE

Convocatoria: Plan de Prioridades de Fundación ONCE 2015
Programa subvencionado: Adquisición local en Noia, obra y equipamiento del mismo para creación de centro de atención a la persona con discapacidad
Importe concedido: 315.000€
Ano de execución: 2014-2015

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Mantemento de servizos sociais no ano 2015
Programa subvencionado: Programa de aula ocupacional 2015
Importe concedido: 19.219,10€
Ano de execución: 2015
Reintegros: 553,43€

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Investimento de servizos sociais no ano 2015
Programa subvencionado: Material para atención temperá e discapacidade infantil
Importe concedido: 1.338,76€
Ano de execución: 2015

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Rede cultural da Deputación da Coruña para o ano 2015
Programa subvencionado: Actuación teatral
Importe concedido: 450€
Ano de execución: 2015

 

Organismo: Concello de Outes
Convocatoria: Actividades culturais e deportivas de interese público
Programa subvencionado: Xincana deportiva e de ocio
Importe concedido: 402,95€
Ano de execución: 2015

 

Organismo:

Xunta de Galicia- Consellería de Traballo e Benestar

Cofinanciamento polo Fondo Social Europeo

Convocatoria: TR352D. Subvencións para a contratación de persoas beneficiarias do programa activa polas entidades sen ánimo de lucro
Programa subvencionado: Desenvolvemento de aplicacións e bases de datos informatizados para a xestión sociosanitaria (programa activa)
Importe concedido:

11.778€ (Contratación dun profesional por 6 meses)

Renúnciase a esta subvención por motivos técnicos

Ano de execución: 2015-2016

 

Organismo: Concello de Noia
Convocatoria: Convenio regulador do ano 2015
Programa subvencionado: Integración social e familiar dos nenos con discapacidades
Importe concedido: 10.000€
Ano de execución: 2015

 

Organismo: Concello de Lousame
Convocatoria: Desenvolvemento de programas e actividades de interese social e sectorial para o ano 2015
Programa subvencionado: Deporte e ocio 2015
Importe concedido: 1.480,68€
Ano de execución: 2015

 

Organismo:

Xunta de Galicia- Consellería de Traballo e Benestar

Cofinanciamento polo Fondo Social Europeo

Convocatoria: TR352A. Subvencións para as fundacións e entidades sen ánimo de lucro que contraten traballadores desempregados para a realización de servizos de interese xeral e social
Programa subvencionado: Programas de autonomía persoal
Importe concedido: 35.334€ (Para contratación de 2 traballadores durante 12 meses)
Ano de execución: 2015-2016

 

Organismo: Concello de Noia
Convocatoria: Convenio regulador do ano 2015
Programa subvencionado: Financiamento dos custes de construción do novo centro, equipamento e para custes de dirección de obra e redacción do proxecto
Importe concedido: 11.000€
Ano de execución: 2015

 

Organismo: Oficina "la Caixa" 4326 de Noia
Convocatoria: Colaboración
Programa subvencionado: Mantemento de servizos da Asociación
Importe concedido: 4.000€
Ano de execución: 2015

 

Ano 2014

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Mantemento de servizos sociais durante o ano 2014
Programa subvencionado: Programa de aula ocupacional 2014
Importe concedido: 19.932,42€
Ano de execución: 2014

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Rede cultural da Deputación da Coruña para o ano 2014
Programa subvencionado: Actuación teatral
Importe concedido: 450€
Ano de execución: 2014

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Convenio de colaboración
Programa subvencionado: Cofinanciamento da compra dun local destinado a centro de día/ocupacional en Noia
Importe concedido: 190.000€
Ano de execución: 2014

 

Organismo:

Xunta de Galicia- Consellería do Medio Rural e do Mar (AGADER)

Cofinanciamento polo Fondo Social Europeo

Convocatoria: Axudas do programa LEADER Galicia 2007-2013
Programa subvencionado: Centro de atención á persoa con discapacidade
Importe concedido: 208.846,65€
Ano de execución: 2015

 

Organismo: Concello de Lousame
Convocatoria: Desenvolvemento de programas e actividades de interese social e sectorial para o ano 2014
Programa subvencionado: Deporte e ocio 2014
Importe concedido: 1.200€
Ano de execución: 2014

 

Organismo: Concello de Outes
Convocatoria: Actividades culturais e deportivas de interese público
Programa subvencionado: Xincana deportiva e de ocio
Importe concedido: 251,84€
Ano de execución: 2014

 

Organismo:

Xunta de Galicia- Consellería de Traballo e Benestar

Cofinanciamento polo Fondo Social Europeo

Convocatoria: TR352A. Subvencións para entidades sen ánimo de lucro que contraten traballadores desempregados para a realización de servizos de interese xeral e social
Programa subvencionado: Programa de autonomía persoal
Importe concedido: 53.001€ (Para a contratación de 3 traballadores durante 12 meses)
Ano de execución: 2014-2015

 

Organismo: Concello de Noia
Convocatoria: Convenio regulador
Programa subvencionado: Integración social e familiar dos nenos con discapacidades
Importe concedido: 5.000€
Ano de execución: 2014

 

Organismo: Oficina "la Caixa" 4326 de Noia
Convocatoria: Colaboración
Programa subvencionado: Mantemento de servizos da Asociación
Importe concedido: 4.000€
Ano de execución: 2014

 

Ano 2013

 

Organismo: Obra Social- Fundación "la Caixa"
Convocatoria: Promoción de la autonomía y atención a la discapacidad y a la dependencia.
Programa subvencionado: Programa de atención a la discapacidad infantil
Importe concedido: 22.500€
Ano de execución: 2013-2014

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Mantemento de servizos sociais, maiores, disersidade funcional durante o ano 2013
Programa subvencionado: Programa de aula ocupacional 2013
Importe concedido: 20.333,78€
Ano de execución: 2013

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Investimento de servizos sociais, maiores, disersidade funcional durante o ano 2013
Programa subvencionado: Adquisición de equipamento informático
Importe concedido: 1.399,03€
Ano de execución: 2013

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Rede cultural da Deputación da Coruña para o ano 2013
Programa subvencionado: Actuación teatral
Importe concedido: 450€
Ano de execución: 2013

 

Organismo:

Xunta de Galicia- Consellería de Traballo e Benestar

Cofinanciamento polo Fondo Social Europeo

Convocatoria: TR352A. Subvencións para a contratación de traballadores desempregados polas entidades sen ánimo de lucro
Programa subvencionado: Programas de autonomía persoal
Importe concedido: 47.112€ (Para a contratación de 2 traballadores durante 12 meses e 1 durante 9 meses)
Ano de execución: 2013-2014
Reintegros: Remanente: 27,26€ - Reintegro e xuros demora: 5.145,58€

 

Organismo: Concello de Lousame
Convocatoria: Desenvolvemento de programas e actividades de interese social e sectorial para o ano 2013
Programa subvencionado: Deporte e ocio 2013
Importe concedido: 1.000€
Ano de execución: 2013

 

Organismo: Concello de Noia
Convocatoria: Prórroga convenio regulador
Programa subvencionado: Integración social e familiar dos nenos con discapacidades
Importe concedido: 4.000€
Ano de execución: 2013

 

 

Organismo: Concello de Noia
Convocatoria: Convenio regulador do ano 2018
Programa subvencionado: Atención ás persoas con discapacidade
Importe concedido: 12.000€
Ano de execución: 2018

 

Organismo: Oficina "la Caixa" 4326 de Noia
Convocatoria: Colaboración
Programa subvencionado: Terapia asistida con cans e Apoio psicoeducativo a nenos con discapacidade
Importe concedido: 3.460,00€
Ano de execución: 2018

 

Ano 2017

 

Organismo:

Xunta de Galicia

Solicitada por COGAMI

Convocatoria: Programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas
Programa subvencionado: Programa de Atención Temperá e Discapacidade Infantil
Importe concedido: 50.000,00€
Ano de execución: 2018

 

Organismo: Xunta de Galicia - Consellería de Economía, Emprego e Industria
Convocatoria: Subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para o ano 2017 (TR352A)
Programa subvencionado: Atención á persoa con discapacidade
Importe concedido: 33.287,88€ (Para contratación de 2 traballadores durante 12 meses)
Ano de execución: 2017-2018

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Desenvolvemento de programas de servizos sociais no ano 2017 (FOAXE)
Programa subvencionado: Mantemento do Centro de Día Misela para persoas con discapacidade
Importe concedido: 15.000,00€
Ano de execución: 2017

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Investimento de servizos sociais no ano 2017 (FOIE)
Programa subvencionado: Material para actividades xerais da Asociación Misela
Importe concedido: 2.800,00€
Ano de execución: 2017

 

Organismo:

xunta de Galicia - Consellería de Economía, Emprego e Industria

Cofinanciamento polo Fondo Social Europeo

Convocatoria: Programa de promoción da integración laboral das persoas con discapacidade na empresa ordinaria (TR343A)
Programa subvencionado: Contratación temporal de unha traballadora con discapacidade
Importe concedido: 1.125,00€
Ano de execución: 2017

 

Organismo: Concello de Outes
Convocatoria: Programas e actividades para o ano 2017
Programa subvencionado: Charla-coloquio sobre o deporte adaptado nas persoas con discapacidade
Importe concedido: 580,00€
Ano de execución: 2017

 

Organismo: Concello de Lousame
Convocatoria: Desenvolvemento de programas e actividades de interese social e sectorial para o ano 2017
Programa subvencionado: Deporte e ocio 2017
Importe concedido: 2.000,00€
Ano de execución: 2017

 

Organismo:

Fundación ONCE

Solicitud a través de COCEMFE

Convocatoria: Plan de Prioridades de Fundación ONCE 2017
Programa subvencionado: Programa de ocio dirigido a personas con discapacidad intelectual con dificultades de acceso a los recursos
Importe concedido: 19.600€
Ano de execución: 2018

 

Organismo: Concello de Noia
Convocatoria: Convenio regulador do ano 2017
Programa subvencionado: Atención ás persoas con discapacidade
Importe concedido: 12.000€
Ano de execución: 2017

 

Organismo:

Xunta de Galicia- Consellería do Medio Rural e do Mar (AGADER)

Cofinanciamento polo Fondo Social Europeo

Convocatoria: Medida LEADER do PDR de Galicia 2014-2020/ Convocatoria 2017-2018
Programa subvencionado: Transporte adaptado para persoas con discapacidade
Importe concedido: 23.306,66€
Ano de execución: 2017

 

Organismo: Fundación Bancaria "la Caixa"
Convocatoria: Promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, a la discapacidad y la dependencia 2017
Programa subvencionado: Promoción de la autonomía personal
Importe concedido: 24.000€
Ano de execución: 2017-2018

 

Organismo: Oficina "la Caixa" 4326 de Noia
Convocatoria: Colaboración
Programa subvencionado: Adquisición dun vehículo adaptado para a Asociación Misela (8.793,36€) e gastos varios da entidade (3.940,64€)
Importe concedido: 12.734€
Ano de execución: 2017

 

Ano 2016

 

Organismo:

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Solicitud a través de COCEMFE

Convocatoria: 0,70% IRPF 2016
Programa subvencionado: Programa de atención temprana y discapacidad infantil
Importe concedido: 54.000€
Ano de execución: 2017

 

Organismo:

Fundación ONCE

Solicitud a través de COCEMFE

Convocatoria: Plan de Prioridades de Fundación ONCE 2016
Programa subvencionado: Adquisición de vehículo adaptado para Asociación Misela
Importe concedido: 22.000€
Ano de execución: 2017

 

Organismo: Concello de Noia
Convocatoria: Prórroga do convenio regulador do ano 2015
Programa subvencionado: Integración social e familiar dos nenos con discapacidades
Importe concedido: 10.000€
Ano de execución: 2016

 

Organismo:

Xunta de Galicia- Consellería de Política Social

Cofinanciamento polo Fondo Social Europeo

Convocatoria: Promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social
Programa subvencionado:

Programa 1: Curso de iniciación á fotografía

Programa 2: Curso de coiro

Programa 3: Introdución ás novas tecnoloxías

Importe concedido:

Programa 1: Ano 2016- 718,74€; Ano 2017- 718,74€

Programa 2: Ano 2016- 1.440€; Ano 2017- 1.440€

Programa 3: Ano 2016- 700€

Ano de execución: 2016-2017

 

Organismo:

Xunta de Galicia- Consellería de Economía, Emprego e Industria

Cofinanciamento polo Fondo Social Europeo

Convocatoria: TR352C. Subvencións para a contratación de traballadores desempregados polas entidades sen ánimo de lucro. Programa Operativo de Emprego Xuvenil
Programa subvencionado: Xestión do tempo de ocio e  dinamización grupal
Importe concedido: 11.489,61€ (para a contratación dun traballador durante 7 meses)
Ano de execución: 2016-2017
Obxectivo xeral: Contratación dunha monitora de ocio e tempo libre co obxectivo de diversificar as actividades de ocio e ocupacionais que se realizan no Centro Misela

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Desenvolvemento de programas de servizos sociais no ano 2016
Programa subvencionado: Programa de mantemento do Centro de día e ocupacional Misela
Importe concedido: 21.123,93€
Ano de execución: 2016

 

Organismo:

Xunta de Galicia- Consellería de Traballo e Benestar

Cofinanciamento polo Fondo Social Europeo

Convocatoria: TR352A. Subvencións para as fundacións e entidades sen ánimo de lucro que contraten traballadores desempregados para a realización de servizos de interese xeral e social
Programa subvencionado: Atención especializada á persoa con discapacidade
Importe concedido: 35.334€ (Para contratación de 2 traballadores durante 12 meses)
Ano de execución: 2016-2017

 

Organismo: Concello de Lousame
Convocatoria: Desenvolvemento de programas e actividades de interese social e sectorial para o ano 2016
Programa subvencionado: Deporte e ocio 2016
Importe concedido: 1.970,00€
Ano de execución: 2016

 

Organismo: Concello de Outes
Convocatoria: Actividades culturais e deportivas de interese público
Programa subvencionado: Xornadas de sensibilización sobre a diversidade funcional
Importe concedido: 422,70€
Ano de execución: 2016

 

Organismo: Concello de Porto do Son
Convocatoria: Convenio
Programa subvencionado: Transporte e xornada sobre o Síndrome de Down
Importe concedido: 633,60€
Ano de execución: 2016

 

Organismo: Oficina "la Caixa" 4326 de Noia
Convocatoria: Colaboración
Programa subvencionado: Terapia asistida con cans e Software de xestión e intervención
Importe concedido: 5.000€
Ano de execución: 2016

 

Ano 2015

 

Organismo:

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Solicitud a través de COCEMFE

Convocatoria: 0,70% IRPF 2015
Programa subvencionado: Programa de atención temprana y discapacidad infantil
Importe concedido: 59.000€
Ano de execución: 2016

 

Organismo:

Fundación ONCE

Solicitud a través de COCEMFE

Convocatoria: Plan de Prioridades de Fundación ONCE 2015
Programa subvencionado: Adquisición local en Noia, obra y equipamiento del mismo para creación de centro de atención a la persona con discapacidad
Importe concedido: 315.000€
Ano de execución: 2014-2015

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Mantemento de servizos sociais no ano 2015
Programa subvencionado: Programa de aula ocupacional 2015
Importe concedido: 19.219,10€
Ano de execución: 2015
Reintegros: 553,43€

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Investimento de servizos sociais no ano 2015
Programa subvencionado: Material para atención temperá e discapacidade infantil
Importe concedido: 1.338,76€
Ano de execución: 2015

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Rede cultural da Deputación da Coruña para o ano 2015
Programa subvencionado: Actuación teatral
Importe concedido: 450€
Ano de execución: 2015

 

Organismo: Concello de Outes
Convocatoria: Actividades culturais e deportivas de interese público
Programa subvencionado: Xincana deportiva e de ocio
Importe concedido: 402,95€
Ano de execución: 2015

 

Organismo:

Xunta de Galicia- Consellería de Traballo e Benestar

Cofinanciamento polo Fondo Social Europeo

Convocatoria: TR352D. Subvencións para a contratación de persoas beneficiarias do programa activa polas entidades sen ánimo de lucro
Programa subvencionado: Desenvolvemento de aplicacións e bases de datos informatizados para a xestión sociosanitaria (programa activa)
Importe concedido:

11.778€ (Contratación dun profesional por 6 meses)

Renúnciase a esta subvención por motivos técnicos

Ano de execución: 2015-2016

 

Organismo: Concello de Noia
Convocatoria: Convenio regulador do ano 2015
Programa subvencionado: Integración social e familiar dos nenos con discapacidades
Importe concedido: 10.000€
Ano de execución: 2015

 

Organismo: Concello de Lousame
Convocatoria: Desenvolvemento de programas e actividades de interese social e sectorial para o ano 2015
Programa subvencionado: Deporte e ocio 2015
Importe concedido: 1.480,68€
Ano de execución: 2015

 

Organismo:

Xunta de Galicia- Consellería de Traballo e Benestar

Cofinanciamento polo Fondo Social Europeo

Convocatoria: TR352A. Subvencións para as fundacións e entidades sen ánimo de lucro que contraten traballadores desempregados para a realización de servizos de interese xeral e social
Programa subvencionado: Programas de autonomía persoal
Importe concedido: 35.334€ (Para contratación de 2 traballadores durante 12 meses)
Ano de execución: 2015-2016

 

Organismo: Concello de Noia
Convocatoria: Convenio regulador do ano 2015
Programa subvencionado: Financiamento dos custes de construción do novo centro, equipamento e para custes de dirección de obra e redacción do proxecto
Importe concedido: 11.000€
Ano de execución: 2015

 

Organismo: Oficina "la Caixa" 4326 de Noia
Convocatoria: Colaboración
Programa subvencionado: Mantemento de servizos da Asociación
Importe concedido: 4.000€
Ano de execución: 2015

 

Ano 2014

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Mantemento de servizos sociais durante o ano 2014
Programa subvencionado: Programa de aula ocupacional 2014
Importe concedido: 19.932,42€
Ano de execución: 2014

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Rede cultural da Deputación da Coruña para o ano 2014
Programa subvencionado: Actuación teatral
Importe concedido: 450€
Ano de execución: 2014

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Convenio de colaboración
Programa subvencionado: Cofinanciamento da compra dun local destinado a centro de día/ocupacional en Noia
Importe concedido: 190.000€
Ano de execución: 2014

 

Organismo:

Xunta de Galicia- Consellería do Medio Rural e do Mar (AGADER)

Cofinanciamento polo Fondo Social Europeo

Convocatoria: Axudas do programa LEADER Galicia 2007-2013
Programa subvencionado: Centro de atención á persoa con discapacidade
Importe concedido: 208.846,65€
Ano de execución: 2015

 

Organismo: Concello de Lousame
Convocatoria: Desenvolvemento de programas e actividades de interese social e sectorial para o ano 2014
Programa subvencionado: Deporte e ocio 2014
Importe concedido: 1.200€
Ano de execución: 2014

 

Organismo: Concello de Outes
Convocatoria: Actividades culturais e deportivas de interese público
Programa subvencionado: Xincana deportiva e de ocio
Importe concedido: 251,84€
Ano de execución: 2014

 

Organismo:

Xunta de Galicia- Consellería de Traballo e Benestar

Cofinanciamento polo Fondo Social Europeo

Convocatoria: TR352A. Subvencións para entidades sen ánimo de lucro que contraten traballadores desempregados para a realización de servizos de interese xeral e social
Programa subvencionado: Programa de autonomía persoal
Importe concedido: 53.001€ (Para a contratación de 3 traballadores durante 12 meses)
Ano de execución: 2014-2015

 

Organismo: Concello de Noia
Convocatoria: Convenio regulador
Programa subvencionado: Integración social e familiar dos nenos con discapacidades
Importe concedido: 5.000€
Ano de execución: 2014

 

Organismo: Oficina "la Caixa" 4326 de Noia
Convocatoria: Colaboración
Programa subvencionado: Mantemento de servizos da Asociación
Importe concedido: 4.000€
Ano de execución: 2014

 

Ano 2013

 

Organismo: Obra Social- Fundación "la Caixa"
Convocatoria: Promoción de la autonomía y atención a la discapacidad y a la dependencia.
Programa subvencionado: Programa de atención a la discapacidad infantil
Importe concedido: 22.500€
Ano de execución: 2013-2014

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Mantemento de servizos sociais, maiores, disersidade funcional durante o ano 2013
Programa subvencionado: Programa de aula ocupacional 2013
Importe concedido: 20.333,78€
Ano de execución: 2013

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Investimento de servizos sociais, maiores, disersidade funcional durante o ano 2013
Programa subvencionado: Adquisición de equipamento informático
Importe concedido: 1.399,03€
Ano de execución: 2013

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Rede cultural da Deputación da Coruña para o ano 2013
Programa subvencionado: Actuación teatral
Importe concedido: 450€
Ano de execución: 2013

 

Organismo:

Xunta de Galicia- Consellería de Traballo e Benestar

Cofinanciamento polo Fondo Social Europeo

Convocatoria: TR352A. Subvencións para a contratación de traballadores desempregados polas entidades sen ánimo de lucro
Programa subvencionado: Programas de autonomía persoal
Importe concedido: 47.112€ (Para a contratación de 2 traballadores durante 12 meses e 1 durante 9 meses)
Ano de execución: 2013-2014
Reintegros: Remanente: 27,26€ - Reintegro e xuros demora: 5.145,58€

 

Organismo: Concello de Lousame
Convocatoria: Desenvolvemento de programas e actividades de interese social e sectorial para o ano 2013
Programa subvencionado: Deporte e ocio 2013
Importe concedido: 1.000€
Ano de execución: 2013

 

Organismo: Concello de Noia
Convocatoria: Prórroga convenio regulador
Programa subvencionado: Integración social e familiar dos nenos con discapacidades
Importe concedido: 4.000€
Ano de execución: 2013