25 de mayo de 2020

Financiamento

 

Ano 2022

Organismo: Fundación ONCE La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-22.png
Convocatoria: Plan de Prioridades de COCEMFE, a través de la FUNDACIÓN ONCE  
Programa subvencionado: Programa de Atención Temprana y Discapacidad Infantil  
Importe concedido: 20.000,00€  
Ano de execución: 2022-2023  
Organismo: Fundación Obra Social «la Caixa» La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-14.png
Convocatoria:  Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales- Convocatoria Galicia 2022  
Programa subvencionado: Programa de Atención Temprana y Discapacidad Infantil  
Importe concedido: 29.970,00€  
Ano de execución: 2022-2023  
Organismo: Deputación da Coruña La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-27.png
Convocatoria: Servizos Sociais (FOAXE-P) Mantemento Programas  
Programa subvencionado: Programa de Atención Especializada a Persoas con Discapacidade  
Importe concedido: 18.800,00€ – 66,67% de financiamento do programa  
Ano de execución: 2022  

 

Organismo: Concello de Porto do Son La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-9.png
Convocatoria:               Convenio de colaboración  
Programa subvencionado: Servizo de transporte adaptado a persoas usuarias do centro ocupacional Misela pertencentes ó Concello de Porto do Son  
Importe concedido: 1.500,00€  
Ano de execución: 2022  
Organismo: Concello de Lousame La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-8.png
Convocatoria: Convenio de colaboración 2022  
Programa subvencionado: Adquisición material para actividades da Asociación  
Importe concedido: 2.000,00€  
Ano de execución: 2022  
Organismo: Concello de Noia La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-10.png
Convocatoria: Convenio de colaboración 2022  
Programa subvencionado: Atención a persoas adultas e nenos con discapacidade  
Importe concedido: 15.000,00€  
Ano de execución: 2022  

 

Organismo: Xunta de Galicia- Consellería de Economía, Emprego e Industria
Convocatoria: Subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para o ano 2022 (TR352A)
Programa subvencionado: Atención á Persoa con Discapacidade  
Importe concedido: 34.119€  
Ano de execución: 2022-2023  
Organismo: Oficina Caixabank NOIA (Obra Social «la Caixa»)
Convocatoria:  
Programa subvencionado: Material informático  
Importe concedido: 5.000,00€  
Ano de execución: 2022  

Ano 2021

Organismo: Concello de Outes La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-5.png
Convocatoria: 2021  
Programa subvencionado: Atención de fisioterapia específica para persoas usuarias do Centro procedentes do Concello de Outes  
Importe concedido: 700,00€  
Ano de execución: 2021  
Organismo cofinanciador: Xunta de Galicia- Consellería de Política Social (Solicitada por COGAMI)
Convocatoria: Programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas  
Entidade beneficiaria: COGAMI  
Entidade executante: Asociación Misela  
Programa subvencionado: Programa de Atención Temperá e Discapacidade Infantil  
Importe concedido: 40.000,00€  
Ano de execución: 2022  
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (a través de COCEMFE)
Convocatoria: Actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación por parte del alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad durante el curso escolar 2021-2022
Programa subvencionado: Necesidades educativas especiales del alumnado  
Importe concedido: 1.600,00 €  
Ano de execución: 2021-2022  
Organismo: Xunta de Galicia- Consellería de Economía, Emprego e Industria
Convocatoria: Subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para o ano 2020 (TR352A)
Programa subvencionado: Atención á Persoa con Discapacidade  
Importe concedido: 32.176,56€  
Ano de execución: 2021-2022  
Organismo: Fundación ONCE La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-22.png
Convocatoria: Plan de Prioridades de COCEMFE a través de Fundación ONCE 2021  
Programa subvencionado: Programa de Atención Temprana y Discapacidad Infantil  
Importe concedido: 10.000,00 €  
Ano de execución: 2021 (De novembro a decembro)  
Organismo: Concello de Porto do Son La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-9.png
Convocatoria: Convenio de colaboración  
Programa subvencionado: Servizo de transporte adaptado a persoas usuarias do centro ocupacional Misela pertencentes ó Concello de Porto do Son.  
Importe concedido: 1.500,00€  
Ano de execución: 2021  
Organismo: Concello de Lousame La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-8.png
Convocatoria: Convenio de colaboración  
Programa subvencionado: Gastos de funcionamento 2021 do EDIAT (Equipo de Desenvolvemento Infantil e Atención Temperá)  
Importe concedido: 2.000,00 €  
Ano de execución: 2021  
Organismo: Concello de Noia La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-10.png
Convocatoria: Convenio de colaboración  
Programa subvencionado: Atención a persoas adultas e nenos con discapacidade  
Importe concedido: 15.000,00€  
Ano de execución: 2021  
Organismo: GALP (Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro) La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-11.pngLa imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-12.png
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-13.png
Convocatoria: Axudas autonómicas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativas.  
Programa subvencionado: Centro para transformacion do lixo mariño (solicitude conxunta). Descrición do Proxecto: O proxecto consiste na articulación dunha rede de actividades ó redor dun espazo para levar a cabo actuación de trasformación do lixo xerado sobre todo na actividade pesqueira e prodecende do entorno mariño. O fomento da economía circular entre as entidades de inclusión e o sector pesqueiro en prol da sostibilidade das nosas rías.  
Importe concedido: 18.942,39€  
Ano de execución: 2021/2022  
Organismo: Concello de Muros La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-4.png
Convocatoria: 2021  
Programa subvencionado: TRANSPORTE DE PERSOAS USUARIAS DO CENTRO, PROCEDENTES DO CONCELLO DE MUROS  
Importe concedido: 1.200,00€  
Ano de execución: 2021  
Organismo: Oficina Caixabank NOIA (Obra Social «la Caixa») La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-14.png
Convocatoria: Colaboración 20/21  
Programa subvencionado: – Mantemento dos servios, legalidade e transparencia.
– Material e equipamento par a protección fronte o COVID-19.
– Dixitalización na Asociación Misela.
 
Importe concedido: 5.000,00€  
Ano de execución: 2021  
Organismo: CENOR electrodomésticos La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-26.png
Convocatoria: Premios CENOR 2020  
Programa subvencionado: VOGA-VOGA, pola redución dos residuos plásticos no medio mariño  
Importe concedido: 3.000,00€  
Ano de execución: 2021  
Organismo: Deputación da Coruña La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-27.png
Convocatoria: Servizos Sociais (FOAXE-P) Mantemento Programas  
Programa subvencionado: Programa de Promoción da Autonomía Persoal  
Importe concedido: 12.000,00€  
Ano de execución: 2021  

Ano 2020

Organismo: GALP (Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro) La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-17.png
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-18.pngLa imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-19.png
Convocatoria: Axudas autonómicas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativas.  
Programa subvencionado: VOGA-VOGA, pola redución dos residuos plásticos no medio mariño.  
Importe concedido: 17.735,68€  
Ano de execución: 2020/2021  

 

Organismo cofinanciador: Xunta de Galicia- Consellería de Política Social (Solicitada por COGAMI)
Convocatoria: Programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas  
Entidade beneficiaria: COGAMI  
Entidade executante: Asociación Misela  
Programa subvencionado: Programa de Atención Temperá e Discapacidade Infantil  
Importe concedido: 40.000,00€  
Ano de execución: 2021  

 

Organismo: Xunta de Galicia- Consellería de Economía, Emprego e Industria
Convocatoria: Subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para o ano 2020 (TR352A)
Programa subvencionado: Atención á Persoa con Discapacidade  
Importe concedido: 34.119,00€  
Ano de execución: 2020-2021  
Organismo: Deputación da Coruña La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-20.png
Convocatoria: Servizos Sociais (FOAXE-P) Mantemento Programas  
Programa subvencionado: Programa de Promoción da Autonomía Persoal  
Importe concedido: 20.000,00€  
Ano de execución: 2020  

 

Organismo: Concello de Noia
Convocatoria:  
Programa subvencionado: Atención a persoas adultas e nenos con discapacidade  
Importe concedido: 15.000,00€  
Ano de execución: 2020  

 

Organismo: Concello de Lousame
Convocatoria:  
Programa subvencionado: Convenio para gastos de funcionamento da asociación no ano 2020  
Importe concedido: 2.000,00€  
Ano de execución: 2020  

 

Organismo: Concello de Outes
Convocatoria:  
Programa subvencionado: Atención de fisioterapia específica para persoas usuarias procedentes do concello de Outes  
Importe concedido: 700,00€  
Ano de execución: 2020  
Organismo: Concello de Porto do Son La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-21.png
Convocatoria:  
Programa subvencionado: Curso de deporte e dispacidade  
Importe concedido: 500,00€  
Ano de execución: 2020  

 

Organismo: Concello de Muros
Convocatoria:  
Programa subvencionado: TRANSPORTE DE PERSOAS USUARIAS DO CONCELLO  
Importe concedido: 1.200,00€  
Ano de execución: 2020  

 

Organismo: Xunta de Galicia – Consellería do Mar Composición con Presidencia y Consellerías - Xunta de Galicia
Identidad Corporativa - IGFAE
Convocatoria: Axudas autonómicas para proxectos ó abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativas Portada | O sabor da aventura está no mar
Programa subvencionado: VOGA-VOGA, pola redución dos residuos plásticos no medio mariño  
Importe concedido: Total: 37.602,80€
2020: 17.735,68€
2021: 19.867,12€
 
Ano de execución: 2020-2021  

 

Organismo: Oficina Caixabank NOIA (Obra Social «la Caixa»)
Convocatoria:  
Programa subvencionado: Actividades e obradoiros temáticos; Aula de estudo e Programa de autoxestores de ocio  
Importe concedido: 9.000,00€  
Ano de execución: 2020  

 

Ano 2019

Organismo: Fundación ONCE
Convocatoria: PLAN DE PRIORIDADES DE COCEMFE A TRAVÉS DE
F. ONCE
 
Programa subvencionado: Programa de Atención Temprana y Discapacidad Infantil  
Importe concedido: 38.000,00€  
Ano de execución: 2020  

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: SERVIZOS SOCIAIS (FOAXE-P) MANTEMENTO PROGRAMAS  
Programa subvencionado: Programa de Promoción da Autonomía Persoal  
Importe concedido: 24.066,67€  
Ano de execución: 2019  

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: (RC-A2E) REDE CULTURAL 2019  
Programa subvencionado: Novo Mundo Máxico – Mago Pedro Bugarín  
Importe concedido: 108,50€  
Ano de execución: 2019  

 

Organismo: Xunta de Galicia – Consellería de Economía, Emprego e Industria
Convocatoria: PROGRAMA OPERATIVO EMPREGO XUVENIL – TR352C
Programa subvencionado: Dinamización de obradoiros do Centro de Día e Ocupacional  
Importe concedido: 11604,62€  
Ano de execución: 2019-2020  

 

Organismo: Xunta de Galicia – Consellería de Economía, Emprego e Industria
Convocatoria: Subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para o ano 2019 (TR352A)
Programa subvencionado: Atención á Persoa con Discapacidade  
Importe concedido: 30.839,16€  
Ano de execución: 2019-2020  

 

Organismo: Concello de Noia
Convocatoria: Convenio regulador do ano 2019  
Programa subvencionado: Atención a persoas adultas e nenos con discapacidade  
Importe concedido: 12.000,00€  
Ano de execución: 2019  

 

Organismo: Concello de Porto do Son
Convocatoria:  
Programa subvencionado: Xornada Náutica e Informativa sobre o Deporte Adaptado  
Importe concedido: 1.500,00€  
Ano de execución: 2019  

 

Organismo: Concello de Outes
Convocatoria: PROGRAMAS E ACTIVIDADES 2019  
Programa subvencionado: Xornada sobre o deporte inclusivo  
Importe concedido: 70,68€  
Ano de execución: 2019  

 

Organismo: Concello de Lousame
Convocatoria: PROGRAMAS E ACTIVIDADES DE INTERESE XERAL E SECTORIAL  
Programa subvencionado: Deporte e Ocio 2019  
Importe concedido: 2.000,00€  
Ano de execución: 2019  

 

Organismo: Concello de Muros
Convocatoria:  
Programa subvencionado: Transporte de usuarios /as do Concello de Muros con discapacidade que asisten ó Centro da Asociación Misela  
Importe concedido: 2.604,00€  
Ano de execución: 2019  

 

Organismo: Oficina «la Caixa» 4326 de Noia
Convocatoria:  
Programa subvencionado: Actividades varias dos servizos da Asociación Misela  
Importe concedido: 12.905,00€  
Ano de execución: 2019  

 

Organismo: Xunta de Galicia – Consellería de Política Social (Solicitada por COGAMI)
Convocatoria: Programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas  
Programa subvencionado: Programa de Atención Temperá e Discapacidade Infantil  
Importe concedido: 50.000,00€  
Ano de execución: 2020  

 

Ano 2018

Organismo: Xunta de Galicia – Consellería de Política Social (Solicitada por COGAMI)
Convocatoria: Programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas  
Programa subvencionado: Programa de Atención Temperá e Discapacidade Infantil  
Importe concedido: 32.894,62€  
Ano de execución: 2019  

 

Organismo: Xunta de Galicia – Consellería de Economía, Emprego e Industria
Convocatoria: Programa Operativo de Emprego Xuvenil 2018
Programa subvencionado: Dinamización de obradoiros do Centro de Día e Ocupacional  
Importe concedido: 11.604,62€  
Ano de execución: 2018-2019  

 

Organismo: Xunta de Galicia – Consellería de Economía, Emprego e Industria
Convocatoria: Subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para o ano 2018 (TR352A)
Programa subvencionado: Atención á persoa con discapacidade  
Importe concedido: 42.761,04€  
Ano de execución: 2018-2019  

 

Organismo: Concello de Muros
Convocatoria: Convenio para a realización do transporte de usuarios procedentes do Concello de Muros que acoden ó Centro Misela, durante o ano 2018.  
Programa subvencionado: Transporte realizado dende o día 04 de outubro ata o 31 de decembro do ano 2018.  
Importe concedido: 714,00€  
Ano de execución: 2018  

 

Organismo: Concello de Lousame
Convocatoria: Subvencións a asociacións sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas e actividades de interese xeral e sectorial para o ano 2018  
Programa subvencionado: Deporte e Ocio 2018  
Importe concedido: 2.000,00€  
Ano de execución: 2018  

 

Organismo: Fundación ONCE
Convocatoria: Subvenciones del Plan de Prioridades de COCEMFE de la Fundación ONCE  
Programa subvencionado: Proxecto dirixido á creación de talleres ocupacionais de costura, elaboración de xabóns e audiovisual  
Importe concedido: 9.356,00€  
Ano de execución: 2019  

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2018 (FOIE)  
Programa subvencionado: Equipamento para proxecto de Horticultura Terapéutica  
Importe concedido: 2.415,00€  
Ano de execución: 2018  

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas de servizos sociais no ano 2018 (FOAXE)  
Programa subvencionado: Programa de Horticultura Terapéutica  
Importe concedido: 5.000,00€  
Ano de execución: 2018  

 

Organismo: Concello de Porto do Son
Convocatoria: Convenio de colaboración do ano 2018  
Programa subvencionado: Xornada náutica e informativa sobre o deporte adaptado  
Importe concedido: 1.500€  
Ano de execución: 2018  

 

Organismo: Concello de Noia
Convocatoria: Convenio regulador do ano 2018  
Programa subvencionado: Atención ás persoas con discapacidade  
Importe concedido: 12.000€  
Ano de execución: 2018  

 

Organismo: Oficina «la Caixa» 4326 de Noia
Convocatoria: Colaboración  
Programa subvencionado: Terapia asistida con cans e Apoio psicoeducativo a nenos con discapacidade  
Importe concedido: 3.460,00€  
Ano de execución: 2018  

 

Ano 2017

Organismo: Xunta de Galicia. Solicitada por COGAMI
Convocatoria: Programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas  
Programa subvencionado: Programa de Atención Temperá e Discapacidade Infantil  
Importe concedido: 50.000,00€  
Ano de execución: 2018  

 

Organismo: Xunta de Galicia – Consellería de Economía, Emprego e Industria
Convocatoria: Subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para o ano 2017 (TR352A)
Programa subvencionado: Atención á persoa con discapacidade  
Importe concedido: 33.287,88€ (Para contratación de 2 traballadores durante 12 meses)  
Ano de execución: 2017-2018  

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Desenvolvemento de programas de servizos sociais no ano 2017 (FOAXE)  
Programa subvencionado: Mantemento do Centro de Día Misela para persoas con discapacidade  
Importe concedido: 15.000,00€  
Ano de execución: 2017  

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Investimento de servizos sociais no ano 2017 (FOIE)  
Programa subvencionado: Material para actividades xerais da Asociación Misela  
Importe concedido: 2.800,00€  
Ano de execución: 2017  

 

Organismo: Xunta de Galicia – Consellería de Economía, Emprego e IndustriaCofinanciamento polo Fondo Social Europeo
Convocatoria: Programa de promoción da integración laboral das persoas con discapacidade na empresa ordinaria (TR343A)  
Programa subvencionado: Contratación temporal de unha traballadora con discapacidade  
Importe concedido: 1.125,00€  
Ano de execución: 2017  

 

Organismo: Concello de Outes
Convocatoria: Programas e actividades para o ano 2017  
Programa subvencionado: Charla-coloquio sobre o deporte adaptado nas persoas con discapacidade  
Importe concedido: 580,00€  
Ano de execución: 2017  

 

Organismo: Concello de Lousame
Convocatoria: Desenvolvemento de programas e actividades de interese social e sectorial para o ano 2017  
Programa subvencionado: Deporte e ocio 2017  
Importe concedido: 2.000,00€  
Ano de execución: 2017  

 

Organismo: Fundación ONCE. Solicitud a través de COCEMFE
Convocatoria: Plan de Prioridades de Fundación ONCE 2017  
Programa subvencionado: Programa de ocio dirigido a personas con discapacidad intelectual con dificultades de acceso a los recursos  
Importe concedido: 19.600€  
Ano de execución: 2018  

 

Organismo: Concello de Noia
Convocatoria: Convenio regulador do ano 2017  
Programa subvencionado: Atención ás persoas con discapacidade  
Importe concedido: 12.000€  
Ano de execución: 2017  

 

Organismo: Xunta de Galicia- Consellería do Medio Rural e do Mar (AGADER). Cofinanciamento polo Fondo Social Europeo

Convocatoria: Medida LEADER do PDR de Galicia 2014-2020/ Convocatoria 2017-2018
Programa subvencionado: Transporte adaptado para persoas con discapacidade  
Importe concedido: 23.306,66€  
Ano de execución: 2017  

 

Organismo: Fundación Bancaria «la Caixa»
Convocatoria: Promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, a la discapacidad y la dependencia 2017  
Programa subvencionado: Promoción de la autonomía personal  
Importe concedido: 24.000€  
Ano de execución: 2017-2018  

 

Organismo: Oficina «la Caixa» 4326 de Noia
Convocatoria: Colaboración  
Programa subvencionado: Adquisición dun vehículo adaptado para a Asociación Misela (8.793,36€) e gastos varios da entidade (3.940,64€)  
Importe concedido: 12.734€  
Ano de execución: 2017  

 

Ano 2016

Organismo: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Solicitud a través de COCEMFE
Convocatoria: 0,70% IRPF 2016  
Programa subvencionado: Programa de atención temprana y discapacidad infantil  
Importe concedido: 54.000€  
Ano de execución: 2017  

 

Organismo: Fundación ONCE. Solicitud a través de COCEMFE
Convocatoria: Plan de Prioridades de Fundación ONCE 2016  
Programa subvencionado: Adquisición de vehículo adaptado para Asociación Misela  
Importe concedido: 22.000€  
Ano de execución: 2017  

 

Organismo: Concello de Noia
Convocatoria: Prórroga do convenio regulador do ano 2015  
Programa subvencionado: Integración social e familiar dos nenos con discapacidades  
Importe concedido: 10.000€  
Ano de execución: 2016  

 

Organismo: Xunta de Galicia- Consellería de Política Social. Cofinanciamento polo Fondo Social Europeo
Convocatoria: Promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social
Programa subvencionado: Programa 1: Curso de iniciación á fotografía
Programa 2: Curso de coiro
Programa 3: Introdución ás novas tecnoloxías
 
Importe concedido: Programa 1: Ano 2016- 718,74€; Ano 2017- 718,74€Programa 2: Ano 2016- 1.440€; Ano 2017- 1.440€Programa 3: Ano 2016- 700€  
Ano de execución: 2016-2017  

 

Organismo: Xunta de Galicia- Consellería de Economía, Emprego e Industria.
Cofinanciamento polo Fondo Social Europeo
Convocatoria: TR352C. Subvencións para a contratación de traballadores desempregados polas entidades sen ánimo de lucro. Programa Operativo de Emprego Xuvenil
Programa subvencionado: Xestión do tempo de ocio e  dinamización grupal  
Importe concedido: 11.489,61€ (para a contratación dun traballador durante 7 meses)  
Ano de execución: 2016-2017  
Obxectivo xeral: Contratación dunha monitora de ocio e tempo libre co obxectivo de diversificar as actividades de ocio e ocupacionais que se realizan no Centro Misela  

 

Organismo: Deputación da Coruña
Convocatoria: Desenvolvemento de programas de servizos sociais no ano 2016  
Programa subvencionado: Programa de mantemento do Centro de día e ocupacional Misela  
Importe concedido: 21.123,93€  
Ano de execución: 2016  

 

Organismo: Xunta de Galicia- Consellería de Traballo e Benestar.
Cofinanciamento polo Fondo Social Europeo
Convocatoria: TR352A. Subvencións para as fundacións e entidades sen ánimo de lucro que contraten traballadores desempregados para a realización de servizos de interese xeral e social
Programa subvencionado: Atención especializada á persoa con discapacidade  
Importe concedido: 35.334€ (Para contratación de 2 traballadores durante 12 meses)  
Ano de execución: 2016-2017  

 

Organismo: Concello de Lousame
Convocatoria: Desenvolvemento de programas e actividades de interese social e sectorial para o ano 2016  
Programa subvencionado: Deporte e ocio 2016  
Importe concedido: 1.970,00€  
Ano de execución: 2016  

 

Organismo: Concello de Outes
Convocatoria: Actividades culturais e deportivas de interese público  
Programa subvencionado: Xornadas de sensibilización sobre a diversidade funcional  
Importe concedido: 422,70€  
Ano de execución: 2016  

 

Organismo: Concello de Porto do Son
Convocatoria: Convenio  
Programa subvencionado: Transporte e xornada sobre o Síndrome de Down  
Importe concedido: 633,60€  
Ano de execución: 2016  

 

Organismo: Oficina «la Caixa» 4326 de Noia
Convocatoria: Colaboración  
Programa subvencionado: Terapia asistida con cans e Software de xestión e intervención  
Importe concedido: 5.000€  
Ano de execución: 2016  

 

Política de Privacidade e Aviso Legal