25 de mayo de 2020

Contacto

Sede central e Centros de Día e Ocupacional Misela

Avda. República Arxentina, 60
Noia

981.972.822

Equipo de Desenvolvemento Infantil e Atención Temperá (EDIAT)

rúa Frei Lois Rodríguez, 9
Noia

981.842.097

 

Tamén pode seguirnos no seguinte enlace de facebook:

https://www.facebook.com/miselanoia/

Política de Privacidade e Aviso Legal