28 de enero de 2021

Órganos de goberno

Os órganos de goberno da asociación son a Asemblea Xeral de Socios e Socias e, na súa representación, a Xunta Directiva.

A Xunta Directiva está composta por: 

  • Presidenta: Mª Carmen Hermida Santamaría
  • Vicepresidenta: Mª Begoña Martínez García
  • Secretaria: Mª Oliva Filgueira Peña
  • Tesoureiro: José Barrio Guldrís
  • Vogais: Rocío Pedrosa Pedrosa, Mª Dolores García Hermida, María del Sol Cespón Carnota, Noemí Rodríguez Calvo e Mª José Abuín Martínez.
Política de Privacidade e Aviso Legal