A Asociación Misela é unha entidade privada sen ánimo de lucro constituída no ano 1993.

Está rexistrada como Entidade Prestadora de Servizos Sociais dende 1995, e foi declarada Entidade de Utilidade Pública en decembro do 2010.

O ámbito de actuación da entidade comprende as comarcas de Noia e Muros.